+420 603 219 619 info@senzadomo.cz

Silnice, průmysl, železniční tratě, letadla: náš svět je stále hlasitější. O to důležitější je nenechat hluk proniknout do vašeho vlastního obytného prostoru. Ukázalo se, že vám hluk dělá špatně, i když si to sami neuvědomujete. Zvukotěsná okna zlepšují kvalitu života – jsou důležitým příspěvkem k udržení vašeho zdraví.

  • Stará, většinou netěsná a okna s jednoduchým zasklením izolují pouze asi 20 dB. S dnešním hlukovým znečištěním (přibližně 75 dB v hustém provozu) je to zcela nedostatečné.
  • Okna s moderními vysoce kvalitními profily rámu a standardním izolačním zasklením izolují zvuk o 32 dB a snižují hluk na 1/10.
  • Okna s moderními vysoce kvalitními profily rámu a funkční izolační zasklení izolují zvuk až o 45 dB a snižují hluk na 1/24.
  • Jaké požadavky by nová okna měla splňovat vždy závisí na konstrukčních požadavcích budovy. S tím by mělo být sladěno zasklení, rám okna a těsnění.
  • Pouze instalace oken odborníkem může zaručit, že jejich osazení bude čisté a těsné. I otevřený obvodový spoj 1 mm může zhoršit zvukovou izolaci dosaženou až o 10 dB.
  • Lidské ucho vnímá hlasitost jen z poloviny tak hlasitou, pokud je snížena přesně o 10 dB.

 

U zvukoizolačních oken s izolačním sklem hovoří těžší izolační sklo obecně pro vyšší úroveň zvukové izolace. Roli hrají také následující kritéria:

  • Větší vzdálenost mezi jednotlivými tabulemi zvyšuje zvukovou izolaci zvukotěsného okna.
  • Pokud se izolační sklo skládá z tabule různých tloušťek, může to také přispět ke zvýšení zvukové izolace.
  • V případě vrstveného ochranného skla může mít vliv na úroveň zvukové izolace fólie mezi tabulemi a v případě izolačního skla plyn, který mohl být do prostoru naplněn.

Zvuková izolace okna závisí na celkové konstrukci skla, hloubce rámu se středovým těsněním a provedení připojovací spáry s izolačními páskami dle ČSN 74 6077.