+420 603 219 619 info@senzadomo.cz

V domácnosti je neustálá vlhkost. Ať už jde o každodenní rutiny, jako je ranní sprcha, domácí práce, jako je vaření a praní, nebo jednoduše dýcháním obyvatel. Tato vlhkost musí být vyvedena z místností použitým vzduchem a nahrazena čerstvým vzduchem. Stará okna obvykle nejsou nijak zvlášť těsná. Mezi vnitřním a venkovním vzduchem tedy dochází k nepřetržité výměně. Z ventilačního hlediska je to velmi pohodlné. Pokud jde o energii, je toto nepřetržité „větrání“ velmi špatné.

Moderní okna se zavírají mnohem těsněji než jejich staré protějšky. Jejich vzduchotěsnost je například faktorem, který musí být prokázán u nové budovy nebo renovace v souladu se standardem účinnosti
UfW. Proto je také přerušena výměna vzduchu, takže použitý a vlhký vzduch již není sám odváděn. V nejhorším případě může vlhkost vzduchu kondenzovat na takzvaných tepelných mostech – to jsou všechna místa na fasádě, kde se ztrácí více energie než na ostatních. Nejprve se v těchto oblastech tvoří vlhká místa.

Z dlouhodobého hlediska se pak může na tepelných mostech vytvářet plíseň, která může vést k alergiím nebo jiným zdravotním problémům obyvatel. Je proto nutné řádně a pravidelně větrat novými okny. Doporučuje se tzv. zesílené větrání, při kterém je okno po určitou dobu zcela otevřené. Tímto způsobem se místnost neochladí natolik, jako by to bylo, kdyby bylo okno trvale nakloněno, a ztráta energie větráním je omezena.

 

Další alternativou – i při modernizaci staré budovy – je instalace řízeného větrání obytného prostoru se zpětným získáváním tepla. Takový systém zajišťuje, že v obytných místnostech je vždy dostatek čerstvého vzduchu. Protože odsávaný vzduch v místnosti předehřívá přiváděný venkovní vzduch, jsou při nepřetržitém větrání zajištěny nízké energetické ztráty. Pro větší pohodlí však existují i okna, která mají v rámu integrované ventilátory. Tímto způsobem automaticky zajišťují nezbytnou výměnu vzduchu.